Etusivu >
Logo
YLLÄPITOON >>    

Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön yhteystiedot

Postiosoite: Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 2, 3.krs
Fax (014) 617 418
Postadress: Sekreteriatet vid Rådet för utbildningsutvärdering
PB 35, 40014 Jyväskylä universitet
Besöksadress: Keskussairaalantie 2, 3. våning
 

Henkilöstö

Päivi Kamppi, vs. pääsihteeri, laitoksen johtaja
  
   -Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaprosessin arviointi
295335512
paivi.kamppi[at]eval.jyu.fi
Virpi Pietiläinen, osastosihteeri
295335520
virpi.pietilainen[at]eval.jyu.fi
Jani Goman, pääsuunnittelija
   - Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi
   - Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen väliset koulutuspolut ja työelämäyhteistyö
295335505
jani.goman[at]eval.jyu.fi
Risto Hietala, erikoissuunnittelija
   - Arviointimenetelmät ja tilastollinen analysointi
295335507
risto.hietala[at]eval.jyu.fi
Gunnel Knubb-Manninen, pääsuunnittelija
   - Svenskspråkig utbildning
gsm 050 428 5287
gunnel.knubb-manninen[at]eval.jyu.fi
Tuula Pirinen, suunnittelija
- Maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arviointi
295335521
tuula.pirinen[at]jyu.fi
Niina Rumpu, suunnittelija
295335525
niina.rumpu@jyu.fi

Minna Tiusanen, suunnittelija
295335534
minna.s.tiusanen[at]jyu.fi
Pasi Reinikainen, pääsihteeri, laitoksen johtaja
(työvapaa 2013-2014)
gsm 0400 248 150
pasi.reinikainen[at]eval.jyu.fi
Ville Pietiläinen, pääsunnittelija
   - Maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arviointi
(työvapaa 2014-2015)
gsm 0400 248 095
ville.pietilainen[at]eval.jyu.fi