Etusivu >
Logo
YLLÄPITOON >>    

Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön yhteystiedot

Postiosoite: Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 2, 3.krs
Fax (014) 617 418
Postadress: Sekreteriatet vid Rådet för utbildningsutvärdering
PB 35, 40014 Jyväskylä universitet
Besöksadress: Keskussairaalantie 2, 3. våning
 

Henkilöstö

Päivi Kamppi, vs. pääsihteeri, laitoksen johtaja
  
   -Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaprosessin arviointi
gsm 0400 248 094
paivi.kamppi[at]eval.jyu.fi
Minna Tiusanen, suunnittelija
gsm 050 428 5285
minna.s.tiusanen[at]jyu.fi
Niina Rumpu, suunnittelija
040 805 4913
niina.rumpu@jyu.fi

Jani Goman, pääsuunnittelija
   - Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi
   - Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaprosessin arviointi
gsm 040 805 4530
jani.goman[at]eval.jyu.fi
Risto Hietala, erikoissuunnittelija
   - Arviointimenetelmät ja tilastollinen analysointi
gsm 050 428 5292
risto.hietala[at]eval.jyu.fi
Ann-Sofie Smeds-Nylund, pääsuunnittelija
   - Svenskspråkig utbildning
   - Maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arviointi

gsm 040 805 4477
ann-sofie.smeds-nylund[at]eval.jyu.fi
Gunnel Knubb-Manninen, pääsuunnittelija
   - Svenskspråkig utbildning
gsm 050 428 5287
gunnel.knubb-manninen[at]eval.jyu.fi
Tuula Pirinen, suunnittelija
- Maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arviointi
gsm 040 805
4210
tuula.pirinen[at]jyu.fi
Pasi Reinikainen, pääsihteeri, laitoksen johtaja
(työvapaa 2013-2014)
gsm 0400 248 150
pasi.reinikainen[at]eval.jyu.fi
Ville Pietiläinen, pääsunnittelija
   - Maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arviointi
(työvapaa 2014-2015)
gsm 0400 248 095
ville.pietilainen[at]eval.jyu.fi
Virpi Pietiläinen, osastosihteeri (työvapaa 30.04.2014)
virpi.pietilainen[at]eval.jyu.fi