Etusivu > Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Jyväskylän toimipaikan henkilöstön yhteystiedot >
Logo
YLLÄPITOON >>    
 

Esko Korkeakoski

Pääsuunnittelija, dosentti (HY ja JY), KT, PkO

Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

gsm 050 401 6348

Sähköposti: esko.korkeakoski[at]eval.jyu.fi
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 2, Opinkivi, huone 336
 

Arviointiprojektien ja -julkaisujen teemoja

 • Saamelaisten koulutus
 • Lasten ja nuorten taidekasvatus, musiikkioppilaitokset, taiteen perusopetus
 • Opettajien täydennyskoulutus
 • Kuntien ja koulujen itsearviointi
 • Opetuksen laatu, laatukriteerit, pedagogiikka, oppimistulokset, kielikylpyopetus, opetussuunnitelmajärjestelmät
 • Koulutuksen perusturva
 • Erityis- ja tukiopetus
 • Oppilashuolto
 • Esiopetus
 • Nuoriso- ja lastenkulttuurityö
 • Arvioinnin menetelmät ja vaikuttavuus

 

Asiantuntijuusalueet

 • Luokanopettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutuksen arviointi, koulutus ja konsultointi
 • Yleissivistävän koulutuksen arviointi; erityisesti opetussuunnitelmajärjestelmät & pedagogiikka
 • Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi
 • Kunnallinen kasvatus-, opetus- ja kulttuurihallinto sekä niiden toiminnan arviointi

 

Arviointi-intressit

 • Koulutuksen arvioinnin teoreettiset ja menetelmälliset kysymykset sekä arvioinnin paikalliset sovellukset
 • Koulutuspolitiikan ja -järjestelmien arvioinnit