Etusivu > Esittely >
Logo
YLLÄPITOON >>    

Aloitteet vuonna 2006

Aloite koulutuksen tuottavuuden arviointihankeesta yleissivistävässä koulutuksessa opetusministeriöön 31.3.2006
Aloite arviointitoiminnan päällekkäisyyksien vähentämisestä opetusministeriöön 6.3.2006
 

Aloitteet vuonna 2005

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta koskeva aloite
Aloite koulutuksen arvioinnin sisällyttämisestä opetushenkilöstön perus-, lisä- ja täydennyskoulutukseen
 

Aloitteet vuonna 2004

Aloite oppimistulosten arviointijaoston nimittämiseksi
Aloite paikallisen arvionnin jaoston nimittämiseksi
Aloite metodologiajaoston nimittämiseksi