Etusivu > På svenska >
Logo
ADMINISTRERING >>    

En utvärdering av invandrares utbildningstjänster som berör alla stadier genomförs åren 2012-2014

 
 

Avslutade projekt

Utvärdering av färdigheter för högskolestudier efter gymnasiet

De väsentligaste frågorna i utvärderingen var: Vilka kunskaper och färdigheter ger gymnasiet med tanke på högskolestudier? Hur motsvarar kunskaperna och färdigheterna från gymnasiet kraven i högskolestudier samt universitetens och högskolornas behov och förväntningar?

Utvärderingsobjekt Utvärderingen fokuserade på de utbildningsfärdigheter som gymnasiesystemet ger och hade som mål att stödja utvecklingen av gymnasieutbildningen och studentexamen. För utvärderingen insamlades information om kunskaper och färdigheter för studier i yrkeshögskolor och universitet hos dem som har avlagt gymnasieutbildning. Förekomsten av eventuella språkliga, regionala och könsrelaterade skillnader granskades.

Publicering av resultaten Resultaten av utvärderingen publicerades i februri 2012 i Rådet för utbildningsutvärderings publikationsserie samt som webbversion.

Mer information om utvärderingen ger
chefsplanerare Päivi Kamppi, paivi.kamppi(at)eval.jyu.fi, 0400 248 094
utvärderingsgruppens ordförande Jarkko Hautamäki, jarkko.hautamaki(at)helsinki.fi, 050 364 7220
chefsplanerare Gunnel Knubb-Manninen (svensk utbildning), gunnel.knubb-manninen(at)eval.jyu.fi, 050 428 5287

Utvärdering av timfördelningen och grunderna för gymnasiets läroplan

Pedagogiken i gymnasiet

Samarbetet mellan gymnasier och yrkesutbildningsanordnare rörande anordnande av undervisning

Behovet av specialundervisning i gymnasiet

 
 

Gymnasisternas beredskap för högskolestudier -utvärdering. Publicering av resultat

Gymnasisternas beredskap för högskolestudier -utvärdering. Publicering av resultat
 

Broschyr: Utvärdering av färdigheter för högskolestudier efter gymnasiet

Broschyr: Utvärdering av färdigheter för högskolestudier efter gymnasiet